16 typów osobowości

ISTJ

ISTJ (ang. Introverted Sensing Thinking Judging – Introwertyk Percepcjonista Myśliciel Sędzia) – jeden z typów osobowości według wskaźnika MBTI. Osoby o tym typie łączą introwersyjną percepcję z ekstrawersyjnym myśleniem. Czytaj więcej

 

ESTJ

ESTJ (ang. Extraverted Sensing Thinking Judging – Ekstrawertyk Percepcjonista Myśliciel Sędzia) – jeden z typów osobowości według wskaźnika MBTI. Osoby o tym typie łączą ekstrawersyjne myślenie z introwersyjną percepcją. Czytaj więcej

 

ISFJ

ISFJ (ang. Introverted Sensing Feeling Judging – Introwertyk Percepcjonista Uczuciowiec Sędzia) – jeden z typów osobowości według wskaźnika MBTI. Osoby o tym typie łączą introwersyjną percepcję z ekstrawersyjnym czuciem. Czytaj więcej

 

ESFJ

ESFJ (ang. Extraverted Sensing Feeling Judging – Ekstrawertyk Percepcjonista Uczuciowiec Sędzia) – jeden z typów osobowości według wskaźnika MBTI. Osoby o tym typie łączą ekstrawersyjne czucie z introwersyjną percepcją. Czytaj więcej

ISTP

ISTP (ang. Introverted Sensing Thinking Perceiving – Introwertyk Percepcjonista Myśliciel Obserwator) – jeden z typów osobowości według wskaźnika MBTI. Czytaj więcej

ESTP

ESTP (ang. Extraverted Sensing Thinking Perceiving – Ekstrawertyk Percepcjonista Myśliciel Obserwator) – jeden z typów osobowości według wskaźnika MBTI. Osoby o tym typie łączą ekstrawersyjną percepcję z introwersyjnym myśleniem. Czytaj więcej

 

ISFP

ISFP (ang. Introverted Sensing Feeling Perceiving – Introwertyk Percepcjonista Uczuciowiec Obserwator) – skrót stosowany przy jednym z szesnastu typów Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). Czytaj więcej

ESFP

ESFP (ang. Extravert, Sensing, Feeling, Perception – Ekstrawersja, Poznanie, Odczuwanie, Obserwacja) to czteroliterowy kod określający jeden z szesnastu typów osobowości MBTI (Myers-Briggs Type Indicator).  Czytaj więcej

INTJ

INTJ (ang. Introvert, iNtuitive, Thinking, Judging – Introwersja, Intuicja, Myślenie, Osądzanie) to czteroliterowy kod określający jedną z szesnastu typów osobowości MBTI (Myers-Briggs Type Indicator). Czytaj więcej

ENTJ

ENTJ są urodzonymi liderami. Osoby z tego typu osobowością są ucieleśnieniem charyzmatów i pewności siebie. Przyciągają tłumy by podążać za wspólnym celem. Czytaj więcej

INTP

INTP (ang. Introverted Intuition Thinking Perceiving) – Introwertyk Intuicyjny Myśliciel. Czytaj więcej

INFJ

INFJ jest typem osobowości bardzo rzadkim, ma go mniej niż jeden procent populacji, ale za to wyraźnie zostawia swój ślad na świecie. Czytaj więcej

ENFJ

ENFJ są urodzonymi naturalnymi liderami, pełnymi pasji i charyzmy. Ta osobowość to około dwóch procent populacji. Czytaj więcej

ENFP

ENFP to typ ekstrawertywny z przewagą uczuć, intuicyjny, obserwujący. Czytaj więcej

 

ENTP

Typ osobowości ENTP rozwija się w procesie obalania argumentów i przekonań innych ludzi z rozkoszą pozostawiając to pogorzelisko na widoku publicznym. Czytaj więcej

INFP

 typ introwertywny z przewagą uczuć, intuicyjny, obserwujący. Osoby o tym typie osobowości cechuje introwersja, kierowanie percepcji i działań na własne myśli, emocje. Podejście uczuciowe nakierowane jest na wnętrze. Czytaj więcej

2 comments on “16 typów osobowości

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *