ENFJ

ENFJ są urodzonymi naturalnymi liderami, pełnymi pasji i charyzmy. Ta osobowość to około dwóch procent populacji. Ta osobowość to politycy, trenerzy i nauczyciele. To ci którzy pomagają innym i inspirują innych do osiągnięcia sukcesów.

ENFJ ma dużo dumy i radości w prowadzeniu innych do współpracy. W ten sposób pomaga lokalnemu środowisku i społeczności. ENFJ promieniuje autentycznością, troskę i altruizmem. Nie boi się mówić, kiedy czują że trzeba coś ważnego powiedzieć. Jest naturalny i łatwo komunikuje się z innymi.

ENFJ łatwo jest w stanie zdiagnozować motywacje ludzi. Umie połączyć zdarzenia pozornie rozłączone i są w stanie przekazać ten wspólny cel innym.

Kiedy wierzą w kogoś, mogą stać się zbyt zaangażowani w problemy drugiej osoby i dają

zbyt dużo zaufania do nich. Czasami przesuwają swoje uczucia i zaangażowanie dalej niż inni są gotowi to przyjąć.

ENFJ mają ogromną zdolność do refleksji i analizy własnych uczuć. Ale jeśli się wciągną w problemy innej osoby w trudnej sytuacji to stwarzają coś w rodzaju emocjonalnego przywiązania. Kiedy tak się dzieje, to jest ważne dla ENFJ aby się wycofać i odróżnić to, co naprawdę czuje, a to, co jest odrębnym problemem, który należy spojrzeć z innej perspektywy.

Ludzie z osobowości ENFJ są altruistami, czasem nawet do przesady wierząc w swoje idee. Nic dziwnego, że wiele znanych ENFJ są prezydentami – ten typ osobowości chce doprowadzić do lepszej przyszłości.

Zalecane zawody dla ENFJ to: odpowiedzialni i doradcy w stowarzyszeniach i fundacjach, nauczyciele, poradnictwo, koordynatorzy działań, policja, służba zdrowia, straż pożarna, menadżerowie.

INFP INFP (ang. Introverted Intuitive Feeling Perceiving – Introwertyk Intuicyjny Uczuciowiec Obserwator) – skrót stosowany przy jednym z szesnastu typów Myers-Briggs Type Indicator (MBTI).

INFP to typ introwertywny z przewagą uczuć, intuicyjny, obserwujący. Osoby o tym typie osobowości cechuje introwersja, kierowanie percepcji i działań na własne myśli, emocje. Podejście uczuciowe nakierowane jest na wnętrze.

INFP są niezwykle lojalne i oddane wobec najbliższych im ludzi. Będące „wrażliwcami” szukającymi za wszelką cenę jedności z drugim człowiekiem i reagującymi na emocje innych, wykazują jednak silne pragnienie posiadania mocnego systemu wartości oraz sensu we własnym życiu.

Osobowości INFP nie mogą obyć się bez życiowych priorytetów, którym mogłyby się oddać i za które mogłyby walczyć. Skrajni idealiści, przez co nie mogą szybko podjąć decyzji i często doznają rozczarowań z powodu swych zbyt dużych oczekiwań.

Kolejną cechą, którą INFP zawdzięcza intuicji i zmysłowi obserwatora, jest ogromna wyobraźnia i otwarty umysł. Są bardzo kreatywne i wyrozumiałe – wielu artystów posiada właśnie ten typ osobowości.

Często bywają indywidualistami i same bez problemów tolerują inność wśród ludzi, o ile nie kłóci się ona z wyznawanymi przez nie wartościami.

Na ogół wykazują szczególne talenty językowe i z reguły są bardzo dobrymi pisarzami. Zalecane zawody dla INFP to: aktor, muzyk, pisarz, poeta, fotograf, socjolog, dziennikarz, działacz społeczny, psycholog czy producent filmowy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *